Çevre Politikamız

Anasayfa / Çevre Politikamız

Safoğlu Tekstil,  gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerini benimsenmiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

- Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme odaklı Çevre Yönetim Sistemini etkin uygulamak 

- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek 

- Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek

- Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.   

                                                                                                                         

Bu kapsamda Şirketimiz;


- Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı,

- Kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini,

- Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin  azaltılmasını hedeflemektedir.

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.


Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0416) 225 22 40

Copyright © 2020. Her Hakkı Saklıdır.
Top